Beste Leden en Gezinsleden van Felikat,

In deze rare en soms lastige tijden hopen wij uiteraard bovenal dat het met u en uw dierbaren goed gaat. Er gloort hoop aan de horizon en laten wij allen volhouden om weer een enigszins normaal leven op te kunnen pakken in de nabije toekomst.

Aanstaande zaterdag staat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze club gepland. Vanwege de overheidsmaatregelen kan deze uiteraard geen doorgang vinden en zal deze pas fysiek plaats kunnen vinden na 1 juli.

Twee rasclubs tobben met hetzelfde probleem en wij kunnen pas een ALV houden indien deze hebben plaats gevonden. Wij zijn druk in overleg om een aantal data te vinden waarop we kunnen vergaderen (waarschijnlijk in september) en zullen conform de statuten een nieuwe convocatie doen uitgaan via ons cluborgaan.

Uiteraard hebben wij overwogen om de vergadering via digitale weg te organiseren maar daarmee zouden we een aantal van onze leden wegens onvoldoende kennis over of beschikbaarheid van digitale hulpmiddelen buitensluiten. Dit willen wij uiteraard niet. Wij wensen u een goede gezondheid toe en hopen u binnenkort weer in levende lijve te kunnen begroeten.

Felikat Hoofdbestuur
Namens deze
Gabrielle Amsterdam
Voorzitter

Back to top